محصولات

محصولات

سطح سنج Microflex C

Measuring Range: 0 – 11m
Accuracy: 0.5%
Maximum Temperature: 70°C
ATEX option: Yes

تجهیزات ابزار دقیق Microflex-C

سطح سنج Microflex LR

Measuring Range: 0 – 60m
Accuracy: 0.25%
Maximum Temperature: 70°C
ATEX option: Yes

تجهیزات ابزار دقیق Microflex-LR

کنترلر سطح اولتراسونیک Microflex LR

Measuring Range: 0 – 10m
Accuracy: 0.25%
Temperature Range: -40°C to +90°C
ATEX option: Yes

سطح سنج Microflex LR

کنترلر سطح اولتراسونیک Reflex LR

Measuring Range: 0 – 60m
Accuracy: 0.25%
Maximum Temperature: 90°C
ATEX option: Yes

Reflex-LR

کنترلر سطح اولتراسونیک Microflex LR

Measuring Range: 0 – 10m
Accuracy: 0.25%
Temperature Range: -40°C to +90°C
ATEX option: Yes

سطح سنج Microflex LR

کنترلر سطح اولتراسونیک Reflex LR

Measuring Range: 0 – 60m
Accuracy: 0.25%
Maximum Temperature: 90°C
ATEX option: Yes

Reflex-LR

برای مشاهده رنج کامل سطح سنج های اولتراسونیک اینجا را کلیک کنید.