سطح سنج راداری

سطح سنج VG5 برای مایعات

Measuring Range: 0 – 30m
Accuracy: +/- 5mm option
Maximum Temperature: 250°C
ATEX option: Yes

ابزار دقیق - سطح سنج راداری

سطح سنج VG6 برای جامدات

Measuring Range: 0 – 80m
Accuracy: +/- 10mm
Max. Process Temperature: 200°C
ATEX option: Yes

سطح سنج راداری

برای مشاهده رنج کامل سطح سنج های راداری اینجا را کلیک کنید.