منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی سازمان

ما کارکنان شرکت توسعه تجارت مرداس در لوای نام گروه بازرگانی مرداس، با عنایت به خداوند تعالی و در جهت حفظ منافع ملی کشورمان و شرکت خود و رضایتمندی مشتریان به عنوان بزرگترین و مهم ترین سرمایه شرکت متعهد به رعایت اصول اخلاقی ذیل هستیم:
۱- ما مشتریان سازمان را با ارزش ترین و رفیع ترین سرمایه و هویت خود می دانیم و همواره جایگاه آنان را در کلیه منافع شرکت مد نظر قرار داده و در جهت حفظ آن کوشش می نماییم.
۲- توجه واقعی به انتقادات و پیشنهادات مشتریان می نماییم و بر جامه عمل پوشاندن به خواسته های بر حق آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی نماییم.
۳- همواره در جهت پیشبرد اهداف سازمان به ارائه طرح ها، خلاقیت ها و نوآوری ها توجه می نماییم.
۴- در تمام مراحل کاری سازمان فرآیند کار تیمی و گروهی را به عنوان یک رکن اساسی در فعالیت روزانه خود قرار می دهیم.
۵- در ارائه نظام آراستگی محیط کار خود در کلیه پروژه ها و دفاتر ایرانی و بین المللی فروگذار نخواهیم بود.
۶- نسبت به کلیه منافع مرتبط با حفظ محیط زیست سازمان و پروژه های بیرونی سازمان اقدام می نماییم.