پروژه ها

پروژه های خاتمه یافته

فهرست پروژه های خاتمه یافته

پروژه تأمین Outlet socket
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت سازنده: Cortem
مشاوره در انتخاب و تأمین ۵ عدد Outlet socket ضد انفجار از شرکت Cortem ایتالیا

پروژه تثبیت نرخ جریان انشعابات آبفا منطقه مبارکه اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت همکار: شرکت سرداب انرژی
شرکت تولیدکننده: Maric استرالیا
تأمین، نصب و راه اندازی ۴ عدد شیر کنترل جریان ماریک بر روی انشعابات کنتورهای حجمی آبفا منطقه مبارکه

پروژه تأمین بیسیم های ضدانفجار موتورولا

کارفرما: شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت تولیدکننده: Motorola
تأمین ۳۰ عدد بیسیم ضدانفجار موتورلا و قطعات جانبی و یدکی مربوطه همراه با آموزش

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت تولیدکننده: Dresser Masoneilan فرانسه
تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر

پروژه تأمین اضطراری Limiting Orifice Gas Valve تجهیز

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت تولیدکننده: Fives North American Combustion آمریکا
تأمین اظطراری ۱۶ عدد Limiting Orifice Gas Valve از معتبرترین شرکت سازنده سیستم های احتراقی گندله سازی و تحویل به واحد تعمیرات شرکت فولاد مبارکه اصفهان .

پروژه تأمین اضطراری Alarm Siren تجهیز

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت تولیدکننده: شرکت تولیدکننده: Klaxon انگلستان
تأمین اضطراری ۲۰ عدد آژیر هشدار Klaxon برای تعمیرات واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان .

فهرست پروژه های خاتمه یافته

پروژه تأمین Outlet socket
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت سازنده: Cortem
مشاوره در انتخاب و تأمین ۵ عدد Outlet socket ضد انفجار از شرکت Cortem ایتالیا

پروژه تثبیت نرخ جریان انشعابات آبفا منطقه مبارکه اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت همکار: شرکت سرداب انرژی
شرکت تولیدکننده: Maric استرالیا
تأمین، نصب و راه اندازی ۴ عدد شیر کنترل جریان ماریک بر روی انشعابات کنتورهای حجمی آبفا منطقه مبارکه

پروژه تأمین بیسیم های ضدانفجار موتورولا

کارفرما: شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت تولیدکننده: Motorola
تأمین ۳۰ عدد بیسیم ضدانفجار موتورلا و قطعات جانبی و یدکی مربوطه همراه با آموزش

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت تولیدکننده: Dresser Masoneilan فرانسه
تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر

فهرست پروژه های خاتمه یافته

پروژه تأمین Outlet socket
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت سازنده: Cortem
مشاوره در انتخاب و تأمین ۵ عدد Outlet socket ضد انفجار از شرکت Cortem ایتالیا

پروژه تثبیت نرخ جریان انشعابات آبفا منطقه مبارکه اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت همکار: شرکت سرداب انرژی
شرکت تولیدکننده: Maric استرالیا
تأمین، نصب و راه اندازی ۴ عدد شیر کنترل جریان ماریک بر روی انشعابات کنتورهای حجمی آبفا منطقه مبارکه

پروژه تأمین بیسیم های ضدانفجار موتورولا

کارفرما: شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت تولیدکننده: Motorola
تأمین ۳۰ عدد بیسیم ضدانفجار موتورلا و قطعات جانبی و یدکی مربوطه همراه با آموزش

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت تولیدکننده: Dresser Masoneilan فرانسه
تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر

شیر اطمینان Leser تجهیز

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت تولیدکننده: Leser آلمان
مشاوره فنی و تأمین شیرهای اطمینان از بزرگترین تولیدکننده شیرهای اطمینان در اروپا برای بزرگترین تولیدکننده آمونیاک در کشور

فهرست پروژه های خاتمه یافته

پروژه تأمین Outlet socket
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت سازنده: Cortem
مشاوره در انتخاب و تأمین ۵ عدد Outlet socket ضد انفجار از شرکت Cortem ایتالیا

پروژه تثبیت نرخ جریان انشعابات آبفا منطقه مبارکه اصفهان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت همکار: شرکت سرداب انرژی
شرکت تولیدکننده: Maric استرالیا
تأمین، نصب و راه اندازی ۴ عدد شیر کنترل جریان ماریک بر روی انشعابات کنتورهای حجمی آبفا منطقه مبارکه

پروژه تأمین بیسیم های ضدانفجار موتورولا

کارفرما: شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت تولیدکننده: Motorola
تأمین ۳۰ عدد بیسیم ضدانفجار موتورلا و قطعات جانبی و یدکی مربوطه همراه با آموزش

پروژه تأمین ترانسفر ولو و رله بوستر

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
شرکت تولیدکننده: Dresser Masoneilan فرانسه
تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر

پروژه تأمین ۱۲۳

کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی ۱
شرکت تولیدکننده: Dresser Masoneilan فرانسه ۱
تأمین ۸ عدد ترانسفر ولو و ۴ عدد رله بوستر ۱

پروژه های در دست اقدام

پروژه تأمین سلنوئید ولوهای ضد انفجار Voith

کارفرما: پتروشیمی خراسان
شرکت سازنده: Voith Turbo Limited

پروژه تأمین Piper meter

کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت سازنده: Maloney Technical Products آمریکا
تأمین ۳ عدد Inflatable Pig Sphere برای اندازه گیری لوله های ۱۶ اینچ

پروژه تأمین گیج های سطح مغناطیسی

کارفرما: شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام
شرکت سازنده: Cesare Bonetti
مشاوره در انتخاب و تأمین ۲ عدد گیج سطح مغناطیسی از شرکت Bonetti ایتالیا

پروژه تأمین سیلندرهای هیدرولیک جایگزین سیلندرهای Denison Hydraulics

کارفرما: شرکت سیمان فارس نو
شرکت تولیدکننده: شرکت Zeus انگلستان
مشاوره در جایگزینی و تأمین ۱۵ عدد سیلندر هیدوریک پارکر مورد استفاده در کارخانه سیمان فارس نو

پروژه تأمین شیرهای کنترل دبی

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
شرکت تولیدکننده: Maric استرالیا
تأمین ۴۴ عدد شیر کنترل دبی رزوه ای و فلنجی در اقطار مختلف به منظور تثبیت نرخ جریان انشعابات مشترکین

پروژه تأمین پمپ سانتریفیوژ داسیدی فایر

کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان
شرکت تولیدکننده: Apex انگلستان
تأمین ۲ عدد پمپ سانتریفیوژ داسیدی فایر (به همراه قطعات یدکی) پروژه ی ککسازی طرح توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان