اداره امور شرکت

اداره امور شرکت

مدیریت گروه مرداس به دنبال کسب جایگاه ملی در بازرگانی صنعتی است و همواره در مسیر توسعه شبکه تأمین کنندگان و عرضه کنندگان خود، ارائه ی با کیفیت ترین محصولات از معتبرترین تولید کنندگان را سرلوحه فعالیت اصلی خود قرار داده است.
کسب رضایت مشتریان به عنوان بزرگترین سرمایه این گروه همواره مورد تأکید مدیران بخشهای مختلف بوده است و امروز روند رشد پرشتاب ارتقاء کیفی و تعالی در انجام پروژهای ملی و بین المللی، محسوس و مایه افتخار کارکنان می باشد.