حوزه فعالیت

با توجه به نیاز مشتریان در حوزه های مختلف صنعت شامل صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنعت فولاد ، صنعت سیمان، صنایع آ ب و فاضلاب و محیط زیست ، شرکتهای دانش بنیان ، صنایع خرد و کلان بخش خصوصی و توزیع کنندگان تجهیزات صنعتی ، گروه بازرگانی مرداس مدیریت تامین تجهیزات مذکور را در حوزه های یاد شده بعهده دارد .
مدیران پروزه ها و کارشناسان بخش تامین شرکتهای بزرگ و کوچک دولتی و غیر دولتی ، محققان شرکتهای دانش بنیان ، مدیران شرکتهای توزیع کننده صنایع مرتبط از جمله در خواست کنندگان و مشتریان می باشند .
مهمترین دسته بندی نوع صنایع قابل تامین گروه مرداس شامل :
۱)دسته بندی ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
+تجهیزات اندازه گیری
+تجهیزات کنترل
+تجهیزات محرک
۲) دسته بندی ایمنی صنعتی
+ تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
+تجهیزات ایمنی فردی
+تجهیزات امداد و نجات