پروژه تأمین Spare Parts For Desuperheater

کارفرما: شرکت پتروشیمی شازند- اراک
شرکت سازنده: Narvi & Yarway
تأمین ۱۱ ردیف قطعات یدکی